Hisayashi

25 tekstów – auto­rem jest Hi­saya­shi.

xxx

Tym­cza­sem nag­le Ty.
Mo­je ser­ce krzyczy,
dusza so­bie życzy...
Mój za­miar już nie jest kryty.

Jes­teś kimś kogo...
To już pra­wie szaleństwo!
A może męczeństwo?
Boję się srogo.

Po­jawiłaś się, nau­czyłaś żyć.
Już na­wet trud­no śnić.
Tyl­ko byś była koło mnie,
a moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 czerwca 2010, 20:45

Nie używaj Dużych Słów - one lu­bią zbierać żniwo. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 czerwca 2010, 19:28

Naj­więcej pot­ra­fi cier­pieć ten, który ma naj­większy uśmiech na co dzień.

In­spi­rac­ja: Horuz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 maja 2010, 00:15

Zasłonięty przez chmu­ry księżyc uka­zuje twoją syl­wetkę pośród lśniącej ciemności. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 maja 2010, 00:33

Kropka

Nasze życie za­myka się w kil­ku zadzi­wiających zna­kach, które za­wierają uk­ry­te in­formac­je, w jed­na­kowy sposób czy­tel­ne dla wszys­tkich. Zwykła krop­ka jest ko­muni­katem zwias­tującym ko­niec. W ok­reślo­nych oko­licznościach znaczyć może znacznie więcej, szczególnie, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 maja 2010, 16:01

Wiodłam życie, jak kiero­wana sznur­ka­mi ma­rionet­ka, jed­nak od za­pom­nienia wo­lałabym po pros­tu zgasnąć. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 maja 2010, 18:46

Wspom­nienia... Mają to do siebie, że wra­cają i wychodzą z nas....

...W pos­ta­ci łez. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 maja 2010, 13:39

Dwie możli­wości to nie wybór - to dylemat. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 maja 2010, 12:30

Rozmowy z samym sobą - część II

Ro­bisz matmę? Czy Ty jes­teś niepoważna?
Wy­bacz sta­ry. Chcę być w życiu poważana.
Ja też, ale co to ma do rzeczy?
Mówią: ma­tema­tyka matką wszechrzeczy!
Nie słucham ich - jes­tem humanistą!
Ale mat­ma też pot­rzeb­na - bądź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 maja 2010, 16:26

Ety­molo­gia Was nie lu­bi, Panowie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 kwietnia 2010, 15:35

Hisayashi

Mała, niedorosła.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hisayashi

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność